پدیدارشناسی تکنیک‌های امام علی (ع) برای صلح

http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_1504_262.html

  پدیدارشناسی تکنیک‌های امام علی (ع) برای صلح (مطالعة موردی عهدنامة مکتوب خطاب به مالک اشتر) مقاله 1، دوره 5، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 1-17  XML اصل مقاله (206 K) نوع مقاله: علمی-پژوهشی نویسندگان 1روح‌اله اسلامی*؛ 2وحید بهرامی عین‌القاصی 1استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 2دانشجوی‌کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسی‌فردوسی چکیده چکیده
صلح شعاری است که از غایت‌های علم سیاست محسوب می‌شود. برای این‌که صلح از حالت شعاری بیرون بیاید و در واقعیت عینی و وجوه اجتماعی و سیاسی عملیاتی شود نیاز به تکنیک دارد. امام علی (ع) یکی از بزرگان و اندیشمندان اسلامی است که در نامه‌اش به مالک اشتر، کارگزار خود، شیوه‌های اجرایی و کاملاً عملی برای رسیدن به صلح را ترسیم می‌‌کند. در این پژوهش بر شش تکنیک راهبردی امام علی (ع) در اندرزنامه به مالک اشتر با عنوان: 1. تکنیک متافیزیکی، 2. تکنیک تفهمی و پدیداری، 3. تکنیک تقدم عمل بر دانش (واقع‌گرایی)، 4. تکنیک نیت‌خوانی نکردن، 5. تکنیک بردباری و خاموشی خشم و 6. تکنیک تواضع و درویشی اشاره می‌کنیم و با استفاده از تحلیل محتوای نامه با روش پدیدارشناسی به نقد و ارزیابی اندیشۀ آن بزرگوار در مورد صلح می‌پردازیم. چهارچوب تئوریک به‌کاررفته در این پژوهش تکنیک‌‌های قدرت برگرفته از آثار مارتین هایدگر و میشل فوکو و جورجو آگامبن است، که در مورد اخلاق جایگاهی اندرزنامه‌نویسی اسلامی به کار گرفته شده است. کلیدواژگان کلیدواژه‌ها: پدیدارشناسی؛ امام علی (ع)؛ عهدنامۀ مالک اشتر؛ صلح

/ 0 نظر / 86 بازدید