پیشینه تاریخی قطر و نقش آن در تحولات منطقه

مقاله علمی و مستند از دوست فرهیخته ام جناب آقای سید علی موجانی

http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=10396:%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87/-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&Itemid=9

چند روزی است که اخبار تحولات سوریه و نقش قطر در بازی سیاسی منطقه ما ذهن بسیاری را به خود معطوف داشته است.

پرسش عمومی چنین است که چه ویژگی ای سبب گردیده تا قطر طی سالهای اخیر نقشی چنین نمادین را عهده دار گردد.

پاسخ بدین پرسش تنها با مطالعه تاریخ این دولت امکانپذیر بود. متن حاضر گزارش مختصری است از تکاپوی تاریخی این کشور در ایفای یک نقش منطقه ای و تداوم حیات سیاسی که اگرچه به جهت اثری مستقل تدوین شده اما دریغم آمد از انتشار پیش از موعدش در شرایطی که عطش برای دانستن زیاد است اجتناب ورزم.

در دو دهة اخیر پدیده‏ای نوین در حوزة کشورهای خلیج فارس ظهور کرده است که می‏تواند نشانه­ای از تحولی ساختاری و سازمانی نوین در نظام­های سنّتی منطقه در گذار به دنیای جدید باشد. قطر، نمونة آشکاری است از روند تغییر، به­ویژه در قیاس با دیگر همسایگان عرب آن در خلیج فارس. این کشور کوچک توانسته است با مدیریت هوشمند منابع، فرصت‏های تازه‏ای برای تأثیرگذاری در منطقه و حتی در سطوح دیپلماسی چند جانبة نظام کنونی بین الملل فراهم آورد. در همة این سال‏ها، قطر، در توسعة اقتصادی، با اغتنام از ذخائر بیکران منابع تحت الارضی به ویژه حوزة گاز طبیعی کوشیده، و در توسعة اجتماعی نیز با اتکا بر مدیریت نیروی انسانی، از مؤلفه ها ‏ و عناصر متفاوتی برخوردار بوده است. اگر این کشور در روند برنامه‏‌های کلان توسعة اقتصادی- اجتماعی و حتی توسعة سیاسی، ارائه مسیر را به درستی بپیماید، به راستی الگوی متفاوتی در روند مدرن‏سازی کشورهای ساحل جنوبی منطقه خلیج فارس خواهد بود.

این کشور کوچک توانسته است در عرصة دیپلماسی عمومی و حتی در نظام منطقه‏‌ای نیز در قیاس با دهه‏‌های گذشته، جلوه‌‏هایی متفاوت از موفقیت را نشان دهد. شبکة الجزیره، که تحولّی مهم در عرصة اطلاع رسانی دنیای عرب بود، مثالی روشن در این زمینه است. نقش قطر در حلّ منازعات برخی از کشورهای اسلامی و ورود به حوزة تنش‏های منطقه‏‌ای - فارغ از داوری در باب درستی مسیر یا سهل انگاری‏ها و کم‏‌توجهی‏‌ها به واقعیت‏های بنیادی منطقه - به هر حال حائز کمال اهمیت است. کسب موقعیتهای مهم بین المللی در حوزه های اقتصادی، مانند بنیان اوپک گازی در کنار ایران و روسیه، کسب موفقیت در میزبانی مسابقات جهانی، جذب محققان و اندیشمندان از سرتاسر جهان و توسعة فعالیتهای تحقیقاتی در علوم و فناوری های نوین مجموعه­ ای از نمونه­ هاست که با اشاره بدانها می توان تمایز حرکت بنیادین این کشور را در قیاس با دیگر کشورهای عرب منطقه نشان داد.

به راستی، علل و عوامل این وضعیت از کجا ریشه می­ گیرد؟ آیا درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز این تغییرات را پدید آورده و تأثیر این تغییرات در ساخت «هویت قطری» چگونه بوده است؟ و اصولا، آیا می توان از عبارتی مانند «هویت قطری» در تمایز با دیگر کشورهای منطقه سخن گفت؟ به ویژه که پیوستگی خاندانی و قبیله ای درون منطقه میان خاندان های حاکم سبب شده، تمیز هویتی خاص دشوار گردد. مجموعه ای از این قبیل پرسش­ها و موضوعات است که توجه ناظر بیرونی را به ضرورت درک و شناخت عمیق تر تحولات این کشور معطوف می­کند.

قطر، یکی از همسایه های ماست که به جهات دینی و تاریخی با فرهنگ و تمدن ما نیز پیوند دارد. اگر صفحات تاریخ منطقه را در قبل از ظهور اسلام مرور کنیم، دست کم از دورة ساسانی به نمونه‌­هایی از ارتباط با این منطقه دست می­یابیم؛ مانند ازدواج شاپور فرزند اردشیر ساسانی با یگانه دختر مهرک - و چه بسا محرق- و زاده شدن هرمز ساسانی[1]. این رویداد پس از دوره ای از نزاع های سنگین[2] سبب پیوند و الفت میان این دو سرزمین یعنی حکومت پارس و سواحل منطقه را موجب شد.

نام این شبه جزیره، یعنی قطر یادآور یکی از بزرگان تاریخ صدر اسلام است؛ «قطری بن الفجأه» را در تاریخ سدة نخست هجری[3]. محیط قیام و خروج «قطری» با «بحرین تاریخی» یا همان سرزمینهای پیوستة قطیف، احساء، شبه جزیرة قطر و بحرین کنونی انطباق دارد.

قطری شخصیتی خاص داشت: فزون بر اینکه ناطق ماهری بود، شعر نیز به نیکویی تمام می‌­سرود و داستان­هایی از او در روایات دیده می‏شود. او در منطقة بصره و «بحرین تاریخی» بر آل زیبر خروج کرد. و گرچه در نبرد با قوای زبیریان موفق شد، اما نیروی سپاه او کاهش یافت و با توجه به این شرایط، به سمت کرمان که خوارج بر آن دست یافته بودند، رفت، اما اقامت او در آنجا نیز دیری نپایید و به سوی منطقة طبرستان رهسپار شد. در آنجا نیز در نبرد با قوای اعزامی حجاج بن یوسف ثقفی جان باخت و سرش را به کوفه آوردند.

بیان و اشاره به او بیشتر از این جهت است که مصداقی است از تنیدگی تاریخ قطر و بحرین تاریخی. در عموم تواریخ دوران اسلامی، اخبار قطر در لابه ­لای اخبار «بحرین تاریخی» مستور مانده است. جابه‏ جایی‏ های اقوام و تغییر حکومت‏ها، تحول در سطح خاندان‏ ها و قبایل بومی و حتی مهاجرت به این شبه جزیره، رویکرد و نگرش قدرت‏های خارجی، اعم از قدرت‏های درون منطقه یا قوای غیربومی مثل پرتغالی‏ ها و انگلیسی‏ ها، همگی این وضعیت را تشدید کرده است و بنابراین، دست ما در تتبع و مطالعة تاریخ شبه جزیرة  قطر ، چندان فراخ نیست.

روشن است که قطر در دویست سال اخیر شکل نگرفت، اما از ساکنان بومی آنجا در سال‏های قرون نخستین هجری اطلاعی نداریم. از مجموعه روایات و برخی پژوهش‏های جدید می‏توان چنین نتیجه گرفت که جابه جایی‏های اقوام و قبایل درون شبه جزیره، مهاجرت‏ از سواحل شمالی خلیج فارس و ویژگی‏های چشمگیر حدود دریایی پیوسته به شبه جزیرة قطر فرصتی پدید آورده تا صیادان مروارید، به آنجا جلب شوند. همین ویژگی، زمینة اسکان بیشتر و رونق در تجارت را برای مردمان آن سرزمین فراهم ساخت.

اندک اندک تاریخ منطقه و کرانه های دو سوی آن با حضور پرتغالیها و سپس بریتانیایی ها، دستخوش حوادث و رخدادهای تازه شد. در میان این دو، بریتانیا با تکیه بر اصل منع برده داری و ممانعت از تبادلاتی از این دست، ناوگان نظامی خود را به منطقه آورد و نه تنها جای استعمار پرتغال را گرفت، بلکه مصمم شد ارادة خود را به عنوان قدرت قاهر بر ساکنان سواحل منطقه تحمیل کند.

تاریخ آن سالها، اکنون در قالب پژوهش­ها و نوشته­ ها فارغ از داوری منصفانه یا نامنصفانة مؤلفان، در دسترس است، اما ملاحظة متون و منابع، از آثار اروپاییان و غربیان تا منابع درون منطقه ای، از دو منظر فارسی – عربی کمتر مورد توجه واقع شده است.

درک ما ایرانیان از تاریخ منطقه، عموما متکی بر اسناد و منابع فارسی است[4]، و از آن سو، پژوهش ­های عربی هم پیوسته بر روایات و متون خودتکیه داشته‌­اند، یا حتی برخی مآخذ که اصالت آنها محلّ سؤال است[5]. در استفاده از پژوهش­های بیگانگان نیز، هردو طرف ایرانی و عربی، بسته به سلایق خود و بدون توجه به اغراض نویسندگان مذکور، آثار آنهارا مبنا و معیار قرار داده ایم. شاید به سبب همین نقیصه باشد که برداشت عینی ما از مسائل تاریخی تا حدی غیر دقیق و وَهم گونه جلوه نماید. به همان میزان که ما از درک تغییرات و تحولات آن سوی آب باز مانده ایم، همسایگان نیز در فهم تطورات تاریخی – اجتماعی ما طی سالیان اخیر دچار سهو و خطا شده اند. نگرش ما به تحول و تطور یکدیگر عموماً بسیط و غیر واقعی است

***

پس از خروج بریتانیا از در منطقه خلیج فارس، تنها دو دولت کویت و قطر بودند که با تکیه بر ساخت «دولت» می‏کوشیدند حیات اجتماعی و روند توسعه سیاسی - اقتصادی خود را در برابر همسایگانی با نظام­های سنّتی سلطنت یا امارت متمایز جلوه دهند.

به نظر می رسد، تجربه کویت، با همة بنیة اقتصادی آن، و مسیر توسعة سیاسی که آغاز کرده بود، به دو سبب ناتمام ماند: نخست آنکه کویت در جنگ عراق علیه ایران، واقعیات منطقه‏ای و جایگاه سنّتی ایران را نادیده گرفت و آشکارا به اردوگاه حامیان صدام پیوست[6]. عامل دوم که به این روند لطمه‏ای اساسی و پرهزینه وارد آورد، یورش صدام به پشتیبان سابق خود کویت بود، که بر اثر آن، و از میان بردن منابع قابل ملاحظه‏ای از زیرساخت‏های این کشور کوچک، چنین تجربه‏ای از میان رفت.[7].

کویت، در  کار مردم‏سالاری، نسبت به دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس پیشرو بود، اما در کنار عوامل مذکور، چالش‏های اساسی در برابر نظام حکومتی این کشور و برنامة توسعة آن قرار داد. به موازات افول در پیشرفت­های این کشور، رقیبی تازه نفس سر بر آورد: این رقیب به تجربه­های کویت توجه داشت و حرکت خود را در همان مسیر، اما با بهره مندی از تجارب و نیز تأمل در هزینه های سنگین همسایگانی چون کویت ، آغاز کرد. برخی ساده­انگارانه چنین می­پندارند که موفقیت‏های امروز قطر بر اثر تصادف یا بخت و اقبال روی داده و این، غفلت از تاریخ سیاسی دویست‏سالة این جزیرة کوچک، اما مؤثر در مجموعه کشورهای منطقه است.

قطر در سال 1292ق/1875م در ساختار تقسیمات دولت عثمانی، به عنوان «قائم مقام وزیر بغداد» در درون منطقه نجد تعریف شده بود. برای درک این جایگاه، شایسته است با بررسی برخی از تحولات چند دهه پیش از این تاریخ، به ویژه به اهمیت بغداد در ساختار اداری دولت عثمانی در آن دوران توجه شود.

در آغاز سدة سیزدهم هجری قمری/ نوزده میلادی،  ناکارآمدی نظام عثمانی آشکار شده بود، که مثلاً صدراعظم‌های متعدد، یکی پس از دیگری از کار معزول یا دوباره به خدمت دعوت می‌شدند. امور ممالیک در مصر، دلمشغولی باب عالی شده بود و اوضاع گاه چنان نابسامان و پریشان می‌شد که سلطان عثمانی، صدراعظم خود را بلافاصله پس از عزل، اعدام می‌کرد[8]. با مرگ سلیمان پاشا ابو لیله[9] والی بغداد در 1176ق/1762م، میان حکّام تحت امر او نزاع درگرفت.

در منطقه، اوضاع نابسامان و بی‌ثبات بود و بیم آن می‏رفت که ناآرامی‌ها تا عمان گسترش یابد. دولت مستقر در مناطق جنوبی ایران، یعنی کریم خان زند، اندک زمانی پیش از این، در 1181ق/1767م با پیشنهاد فرانسویان برای اتحاد و همکاری روبه رو شده بود[10]. با انتقال مرکزیت سیاسی- تجاری بریتانیا از بصره به بوشهر، ایران توانست به عنوان طرف اصلی در رقابت سیاسی بریتانیا- فرانسه، نقشی برعهده گیرد. دولت زند، برای حفظ این موقعیت و تأسی به سیاست نادرشاه افشار، در جهت اعمال حاکمیت کامل بر خلیج فارس، اعزام سپاه به عمان را در دستور کار قرار داد[11]. سپاه ایرانی در عمان، شورشیان مسقط را سرکوب کرد و چون قصد داشت برای انتظام امور و گسترش حاکمیت ایران بر سواحل جنوبی، از مسیر زمینی به داخل ایران بازگردد، دولت زند به مکاتبه با مقامات عثمانی پرداخت. مخالفت حکومت عثمانی با عبور نیروی اعزامی به مسقط، از منطقه کرانه جنوبی خلیج فارس، یکی از اسباب اقدام صادق خان زند در حمله به بصره تلقی شده است[12].

در چنین شرایطی با مرگ کریم خان زند و اقدام آقا محمد خان قاجار در تشکیل حکومت مستقل در مناطق شمال ایران، دوره‌ای نسبتاً طولانی از فقدان حکومتی مرکزی و فراگیر بر ایران، رو به پایان بود. از آن سوی، دولت عثمانی نیز با انتخاب سلیمان پاشا[13] به ولایت بغداد و اعطای اختیارات فوق العاده به وی، از جمله رابطة نسبتاً مستقل با همسایگان، نحوة مدیریت جدیدی را در معادلات سیاسی درون منطقه وارد کرد[14].

بدین ترتیب، انتصاب سلیمان پاشا ابوالممالیک در 15 شوال 1194ق/1780م بر بغداد، آغاز عهد جدیدی را در نظام سیاسی حاکم بر عراق پایه نهاد. مناسبات دو قدرت ایران و عثمانی، که تا پیش از آن صورت مستقیم داشت، برای دولتمردان عثمانی به عنوان تابعی از روابط حکومت بغداد با ایران درآمد. بغداد از عهد سلیمان پاشا ابوالممالیک، مرکزیتی تا حدی خودمختار و غیرقابل کنترل برای دستگاه خلافت آل عثمان  داشت و سلیمان پاشا با ارسال بخشی از وجوهات به دست آمده از محل عوائد مالیات مناطق تحت ادارة خود در واقع از اعزام سپاهی از سوی استانبول، برای برچیده شدن نظام خود جلوگیری می‏نمود.

والی بغداد در ظاهر خود را تابع دولت عثمانی نشان می­داد و در اجرای تصمیم­های پسندیدة خود درنگ نمی‏کرد. شاید تنها دل نگرانی بغداد در دهه های پیش از شکل گیری قائم مقامی قطر، تحرکات وهابیان نجد به رهبری عبدالعزیز و سپس فرزندش سعود دوم بود که آن نیز با سرکوب سخت قوای دولت خدیوی مصر به رهبری فرزندان محمدعلی پاشا در 1237ق/1821م عملاً پایان یافت[15]. از این رو، بغداد در فاصله سال‏های 1237ق/1821م به بعد، عملاً قدرت قاهره در منطقه سواحل خلیج فارس و در سرزمین‏های تابع عثمانی محسوب می­شد. در این سال‏ها، برای بغداد، «بصره» و «قطر» جایگاه مهم و چشمگیری داشتند.

بصره بر نقش تأثیرگذاری قدرت ایالت فارس ایران داشت و قطر در نگاه والی بغداد، جایی بود که از طریق آن، می­شد تحولات نجد و احساء را تا سواحل سلطنت عمان اداره کرد. در آن سال‏ها قبیلة المعاضید[16] تحت قیادت محمد آل ثانی، که دولت عثمانی وی را قائم مقام خود در منطقه معرفی کرد بود، بر قطر و برخی جزایر پیوسته به آن شیخوخیت داشت[17].

سازمان اداره دولت عثمانی بدین‏ منوال بود که در این قبیل مناطق، شیخ و حاکم شرعی مورد اجماع و وثوق عموم را محترم می‏دانست و می‏کوشید عنصری سیاسی یا نظامی را از سوی خود به عنوان «نائب قائم مقام» منصوب کند. عبداللطیف افندی که به نظر می‏رسد اصالتاً از اهالی عراق بود، در آن هنگام به عنوان نائب به مأموریت قطر اعزام شد. رابطة این نائبان با شیخ قطر برای دولت عثمانی به طور کلی چندان خوشایند نبود. شیخ به سبب رجوع ساکنان در امور شرعی و کار قضاء مشروعیتی به مراتب بالاتر داشت و طبیعتاً قوای نظامی تحت امر نائب، نیز  چندان نبود که وضعیت شبه جزیرة قطر تغییری ایجاد کند: نیروی محدود نظامی، که عموماً در خارج از مناطق مسکونی نگاه داشته می شد، بیشتر مسئول حفظ امنیت عمومی و نمادی از حاکمیت دولت عثمانی بر قلمروی بیکران آن طی آن سالها بود. شاید تنها وجه امتیاز مقامات عثمانی مقیم در قطر، امکانات بیشتر نظامی آنها و نظم سربازان بود. نیروی نظامیان عثمانی عموماً در پادگانی استقرار می‏یافتند و نائب و برخی از کارگزاران غیرنظامی نیز، اگرچه در خارج از سربازخانه تردد داشتند، اما خاستگاه مردمی آنها در قیاس با شیوخ عرب خاندان آل ثانی به مراتب کمتر بود. به همین ویژگی، در سرتاسر دوران حکومت جانشین شیخ محمد آل ثانی بر قطر[18] یعنی دوران حکومت شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی، نوّاب و کارگزاران دولت عثمانی با فاصلة زمانی بسیار کوتاه جابه جا می‏شدند و حتی مقام آنها در نظام اداری دولت عثمانی نیز در روند زمان تنزل یافته بود. به عنوان مثال، از سوی مقامات عثمانی، «افندی» به قطر اعزام نمی شد و با آغاز سال 1312ق/1894م برای نخستین بار قاپوچی باشی[19] به این مأموریت اعزام شد. هشت سال بعد حتی این سطح، حتی از قاپوچی باشی به قاپوچی باشی چهارم نیز تنزل یافت.

دولت عثمانی از حدود سال 1308ق/1890م برای معاون قائم مقام نیز نائبی معرفی کرد و اندک زمانی بعد، دستگاه دیوان را از حکومت جدا ساخت. بدین ترتیب، امور نظامی برعهدة معاون قائم مقام، امور اجرائی برعهده نائب قطر و امور اداری برعهدة کاتب اعزامی قرار گرفت. به نظر می‏رسد که عثمانیها در واقع قصد داشتند دامنة اقتدار شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی را به سطح حل مسائل شرعی و کار قضاء، و یا امامت مسجد تقلیل دهند[20].

به عامل دیگری نیز می‏توان توجه کرد: با حضور ناوگان دریایی بریتانیا در منطقه و اتخاذ رویه ‏ای جدید از سوی شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی، دولت عثمانی بر آن شده بود تا عملاً وضعیت سنّتی حاکم بر شبه جزیرة قطر را از طریق تعیین مناصب اداری گوناگون و گاه هم عرض بیشتر اداره کند تا از آنچه که در سواحل متصالح در حال وقوع بود، ممانعت شود[21]. با این همه و برخلاف انتظار، تمرکززدایی در نظام حاکمیتی وابسته به والیان بغداد و سپس بصره، اسباب اختلافات درونی کارگزاران عثمانی رادر پی می­ آورد. مسائل محدود این جزیره و انتخات کارگزارانی با دایره‏ ای از امور متداخل، شرایطی فراهم کرد که در آن نخست شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی و اندکی بعد دستگاه اداری بریتانیا در منطقه، توانستند از فضاهای خالی موجود بهره ببرند و عملاً موقعیت خود را بیش از پیش تقویت کنند. از نظر دور نمی توان داشت که مقارن همین دورة زمانی، یعنی اوایل قرن چهاردهم هجری قمری، فضای درونی امپراتوری عثمانی و قلمرو آن ملتهب و نابسامان بود. بنابراین، در چنین شرایط پرتلاطمی رسیدگی و تعیین اختیار یکی از مستملکات دولت عثمانی ــ که رابطة زمینی با آن کمابیش وجود نداشت و تنها امکان ارتباط با سربازخانة نظامی موجود در آن، از طریق دریا و با اعزام کشتی به صورت ماهیانه ممکن و برقرار بود- عملاً دشوار و چه بسا ناممکن بود.

عامل مهم دیگری را نیز باید در نظر گرفت: قوای دریایی عثمانی برای انجام مأموریت‏های خود در سواحل جنوبی و حتی در مقطعی، برای ارتباط با مستملکات در یمن، جنوب شبه جزیره و حتّی حجاز، ناچار بودند از خط دریایی بصره و آب‏های نزدیک به سواحل بخش جنوبی خلیج فارس بهره ببرند. نقطه اوج این وضعیت هنگامی روی داد بود که نیروهای فرانسوی به فرماندهی ناپلئون بناپارت به مصر لشگر کشیدند و با تصرف آنجا عزم خود را برای عبور از شامات به سوی هند با قطع ارتباط میان استانبول و حرمین شریفین در حجاز جزم کردند.

قطع ارتباط میان بابعالی با حرمین اسباب مشروعیت خلافت عثمانی را متزلزل می­ کرد، از این رو، کوشش در گشایش مسیر جدیدی برای لجستیک قوای محافظ مدینه در دستور کار دولت عثمانی قرار گرفت. به همین سبب بندرگاه‏‌های قابل استفادة منطقه برای ناوگان دریایی عثمانی چون زباره در قطر، اهمیتی دو چندان یافت. عملیات وهابیان نجد در سال‏های پیش از این هم، همراه دشواری‏های ناشی از خشکسالی در شبه جزیره، توجه قبایل و عشایر داخل آن، به ویژه عتوب را متوجه سواحل شمالی کرده بود. بنابراین، در آستانه قرن سیزده هجری / نوزده میلادی تغییراتی اساسی و گسترده در بافت اجتماعی این مناطق به وجود آمد و شبه جزیرة قطر نیز دامنة تحولات بر کنار  نماند. لوریمر در گزارش خود برای معرفی این منطقه، به تفکیک قبایل و خانواده‏‌های خاندان‏‌های مهم موجود در شبه جزیره قطر اشاره کرده است. المعاضید(آل ثانی)، آل مُسلّم، دواسر، حمیدات، هوله، آل خلیفه، کوّاری، بحرانی، عمامره، بقاغله، آل بن علی، ابوعینین، ایرانیان، سادات، مهانده، منانعه و ابن مقله از جمله قبایل و خاندان‏های ساکن در شبه جزیره قطر بودند. بعدها دسته­‌ای از بنی یاس نیز، که ظاهراً از ابوظبی و از جور شیخ زاید اول به قطر مهاجرت کرده بودند، در این جزیره سکونت گزیدند.

با ظهور شیخ محمّد بن عبدالوهاب و رواج وهابیگری در نجد و سپس در شبه جزیره، خاندان آل ثانی که نخست بر مذهب مالکی بودند، به مذهب حنبلی گرایش یافتند و اندک‏اندک رابطه میان آل ثانی با بازمانده‏های دولت اول سعودی در نجد، به ویژه از جهت مراودات مذهبی تقویت شد. آنگاه که در حدود 1282ق/1865م عبدالله بن فیصل بن ترکی بر نجد امارت یافت و حکومت دوم آل سعود در نجد با اختلافات درونی روبه­‌رو شد[22]، بار دیگر آل خلیفه از بحرین بر قطر استیلاء یافتند، اما حکومت آنان دیری نپایید: در اختلاف میان دو تیره آل عبدالله و آل سلمان از شاخه ­های آل خلیفه، سرانجام آل عبدالله بر جزیرة بحرین کنونی استیلا یافتند و آل سلمان به قطر پناه بردند. اختلاف میان این دو تیره از قبایل خاندان آل خلیفه ظاهراً در حدود سال 1286-1287ق/1869-1870م بالا گرفت[23]. نبرد دریایی میان قوای جزایر بحرین و قطر، کشتیرانی در خلیج فارس را دستخوش ناامنی کرد و سرانجام نیروی دریایی بریتانیا، منامه را زیر آتش بمباران قرار دادند. آل عبدالله از منامه رانده شدند و بریتانیا شاخه دیگر یعنی آل سلمان به قدرت دعوت کرد. حاکمان جدید بحرین، یعنی شاخة سلمان، پس از بازگشت از منامه و با توجه به حمایت بریتانیا، قطر را – که مدتی پناهگاه آنها بود - در تصور خود، جزئی جدایی ناپذیر از قلمرو خودش می‏دانستند؛ این تصور در شرایط خلأ امنیتی منطقه، بیش از پیش تقویت گردید. دولت ایران در آن سال‏ها با دشواری­های گوناگونی دست و پنجه نرم می­کرد و ناوگان دریایی ایران به سبب فقدان کشتی‏های مناسب، امکان سرکشی منظم به سواحل و جزایر خود را نیز از دست داده بود. دولت عثمانی هم عملاً امکانی برای حضور در خلیج فارس نداشت. حکومت اول سعودی در نجد نیز چند دهه پیش از این تاریخ با لشکرکشی قوای مصری از میان برداشته شده بود. دولت عثمانی از بیم تسلط مصریان بر امور حرمین شرفین در حجاز، اجازه نداده بود پادگان مصری در نجد مستقر شود و بدین سان نجد پس از سرکوب وهابیان، بلاتکلیف رها شده بود. دولت دوم سعودی، که بنا داشت بر ویرانه­های حکومت نخست سعودیان نجد امارتی جدید بر پا کند، خود گرفتار اختلاف­های درونی بود. امارت بنی خالد در احساء یا امیران ریاض نیز، در پی نزاع‏‌های اولیه حاکمیت «سعودی- وهابی» به طور کامل از میان رفته بود. قوای تازه‌­وارد بریتانیا در منطقه، و بیش از آنکه در پی برخورد نظامی باشند، می‏کوشیدند با مجموعه‏‌ای از مذاکرات سیاسی و طبیعتاً طولانی، به نوعی مصالحه با شیوخ متعدد و متنوع منطقه دست یابند.

شناخت و تحلیل خاستگاه تاریخی دولت  کنونی قطر ، تحولات این شبه جزیره در سالیان اخیر، مستلزم شناخت دقیق عصر حکومت شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی است. قطر در این مقطع تاریخی، با دو نیروی پیرامونی درگیر شده بود: خاندان آل سلمان در بحرین و حکومت زاید اول بر ابوظبی. افزون بر این دو، بازماندگان نظام اداری و پادگان مختصر دولت عثمانی در قطر و، نیروی دریای بریتانیا نیز حفظ توازن را برای شیوخ قبایل موجود در قطر دشوار کرده بودند. به نظر می‏رسد که در این سال‏ها فکر تشکیل مجتمع قبیله‌‏ای و پذیرش شیخوخیت آل ثانی در میان ساکنان قطر تقویت می­شد. به نظر لوریمر، که معاصر شیخ قاسم [جاسم] بن محمد آل ثانی بود، «ستمگری» آل ثانی، در مقایسه با دیگر حکام منطقه، کمتر بود. لوریمر بر ناکامی ترک‏‌های عثمانی در مدیریت اداری بر قطر نیز تصریح کرده است. به نوشتة او، دولت بریتانیا از 1285ق/1868م با شیوخ قبایل قطر وارد مذاکرة مستقیم شد. بنا بر شواهد، شیخ جاسم [قاسم] به سبب توان عملیاتی ناوگان خود[24]، در آستانة گسترش حاکمیت بر جزیرة بحرین قرار داشت.

کلنل لوئیس بیلی و کاپیتان براون، امیر البحر کشتی «فیجیلانت» در منطقه، در تاریخ 24 جمادی الاول 1285ق/ 12 سپتامبر 1868م موافقنامه‌­ای با شیخ محمد بن ثانی امیر قطر در 5 ماده امضا کرد که بنابر آن، طرف قطری پذیرفته بود نیروی خود را از بحرین خارج کند و به دوحه بازگرداند. نکتة شاخص دیگر این توافق، پذیرش رأی داوری بریتانیا در اختلافات میان بحرین و قطر بود[25]. بریتانیا برای انعقاد این توافق، گویا به تحولات بحرین نظر داشت. یکسال پیش و در پی اقدام شیخ محمد بن خلیفه امیر بحرین، که منابع بریتانیایی آن را «دزدی دریایی» خوانده اند[26]، بریتانیا منامه را بمباران کرد. آل ثانی نیز از ناتوانی رقیب سود جستند و به بخشهایی از بحرین نیرو فرستادند. بنابراین، توافق مذکور، برای بریتانیا واجد یک ارزش حقوقی- تاریخی بود: زیرا رقیب، با توجه به شناسایی خود، پذیرفته بود که  بحرین تحت الحمایة قدرت ناوگان خارجی دولت بریتانیاست. مهم­ترین ارزش تاریخی – سیاسی این توافق برای طرف قطری، چنانکه اشاره شد، شناسایی عملی حکومت شیخ محمد بر قطر از سوی دولت بریتانیا بود. بدین ترتیب دولتی بیگانه، با شناسایی حکومت آل ثانی بر قطر، تاریخ معاصر این کشور را رقم زد.

شیوخ قبایل قطر تحت رهبری خاندان آل ثانی، در این دوره و زمانی مهم می‏‌بایستی به گونه‏‌ای عمل می‏‌کردند که تا حدّ ممکن، حاکمیت خویش را بر این قلمرو تثبیت کنند. به نظر می‏رسد که سنت ایفای نقش نسبتاً موفق دولت قطر در دوران معاصر ما، حاصل تجربة تاریخی بازمانده از آن دوران و تداوم این وضعیت در سرتاسر دهه ‏های اخیر باشد. بدین معنا که اگرچه حکام قطر خود را وابستة مجموعه قبایل عرب منطقه از شاخة عتوب می‏‌شمارند و به نظر می رسد که رفتار و رویه های سیاسی ایشان را نیز نیز باید در چارچوب همین عناصر مشترک درون منطقه ای تحلیل کرد، اما تاریخ نشان داده است که قطر، در مسیر تاریخی خود، گاه مواضع و مواقف متفاوتی برگزیده است. برای درک چنین رویکردی با توجه به نکات پیش گفته، باید به عواملی محیطی دیگری نیز توجه کنیم: پذیرش مشروعیت آل ثانی از سوی دولت عثمانی و سپس بریتانیا از نزدیک به یکصد و اندی سال پیش، دعاوی همسایگانی از ابوظبی و بحرین بر قلمروی سنتّی آنها، تعامل با قدرت‏های منطقه‏‌ای مانند عثمانی، بریتانیا و حتی ایران در سالهای بعد، و نیز التهاب اجتماعی- سیاسی عمق استراتژیک آنها در منطقة احساء و نجد، که خود به سبب عدم توازن مذهبی، یعنی رقابت تاریخی میان شیعیان احساء و وهابیان نجد، در درون این منطقه شکل گرفته است. مجموعة این عوامل در روند تاریخ، تحربه­های ارزشمندی نصیب حکام قطر کرده است و به همین سبب، در چنین محیطی، می­توانند ضمن حفظ تناسب و توازن، از منافع خود نیز نگه­داری کنند. بر اثر مجموعة همین عوامل است که قطر در محیط منطقه‏‌ای خویش، هویتی متمایز دارد و به همین سبب لردکرزن، نایب السطنة هند بریتانیا ــ که یک قرن پیش موقعیت استراتژیک منطقه را به نحو عمیقی بررسی کرده- قطر را «سرزمینی مستقل، اما خطرناک» خوانده است[27].

توافق 1285ق/1868م، اگرچه برای شیخ محمد آل ثانی دستآوردی درخشان بود، اما از سوی دیگر، دامنة قدرت منطقه ای آل ثانی را نیز تحدید کرد: حدود قلمرو آنها عملا در سرزمین کنونی قطر تعریف شد. مقامات بریتانیایی، بعدها با تفسیر موسّع از این توافق و شاید با کم توجهی عمدی به مفاد آن، این توافق را با توافقات سواحل متصالح ، مشابه تلقی کردند[28].

بریتانیا توافق­نامة دیگری نیز در این مقطع منعقد کرد که تأثیر عمیقی بر روابط کرانه‏ های شمالی و جنوبی خلیج فارس نهاد: دولت انگلستان با اتکا به ناوگان دریایی خود، دولت وقت ایران را به ریاست میرزا تقی خان امیرکبیر ناچار کرد تا با استناد به الغای تجارت بَرده، برای بازرسی کشتی‏های در حال ترّدد در خلیج فارس از ایران برای دوره­ای یازده‏ ساله مجوز بگیرند[29]. در نتیجه، وقتی رابطة دوسویة درون منطقه‌‏ای افول می­‌یافت، بریتانیا اجازه نمی‏‌داد در شرایطی که تحولات عمیقی برای دولت‏‌سازی در بخش جنوبی در حال نضج بود، مناسبات میان شمال و جنوب خلیج فارس سامان یابد.

اکنون که در تاریخ و رویدادها تأمل می­کنیم، می­توان به این نتیجه رسید که اگر نائب­ السلطنة هند، ناوگان دریایی بریتانیا را در منطقه تقویت نمی‏کرد و دولت ایران نیز خود امکان اعمال بازرسی بر ترّددهای درون منطقه را داشت، چه بسا که ترتیبات و تقسیمات جغرافیای سیاسی کشورهای درون منطقه شکلی دیگر یافته بود. به عنوان مثال، آل ثانی در قطر می‏توانستند از شرایط افول دولت عثمانی، در موضوع حاکمیت بر احساء و ضعف شاخة آل سلمان مستقر در بحرین، بهرة بیشتری به دست آورند.

دو عامل اساسی بر سرنوشت شبه جزیره قطر در آن سال‏ها تأثیر بنیادی نهاد: مهاجرت قبایل شبه جزیره به سواحل شمالی، که بخشی به سبب حوادث طبیعی و مشکلات معیشتی درون شبه جزیره بود و یا ناشی از بی­رونق شدن مسیر انتقال شرقی حجاج به حرمین؛ امری که مقامات دولت عثمانی به ویژه حاکمیت باب عالی از آن استقبال می­کردند[30]. دوری و پرهزینه بودن راه تردد کاروان‏های حج، که در جملة معایب این سفر برشمرده می‏شد، با مزیت امنیت و امکانات رفاهی افزون‏تر مسیر آناتولی- استانبول- شام- مصر و حجاز برابری می‏کرد.

وضعیت نابسامان سیاسی ایران در این دوران، که قروض سنگین ناشی از اخذ وام‏ برای جبران خسارات وارده در دورة جنگ‏های ایران و روس پدید آورده بود هم، مزید بر علت گردید؛ تا آنجا که اقتدار حاکمیتی ایران در منطقه، پس از ورود ناوگان توانمند دریایی بریتانیا مورد تهدید قرار گرفت.

این شرایط بر منطقه حاکم بود، تا آنکه مدحت پاشا از سوی دولت عثمانی به عنوان «وزیر بغداد» به حکومت عراق منصوب شد. مدحت پاشا به سبب ویژگی‏های شخصی و فردی خود نسبت به پیشینیان، امتیازات بیشتری داشت، به طوری که می‏توان حکومت او را امتداد راه سلیمان پاشا ابولیله و نیز سلیمان پاشا ابواللممالیک دانست. او در دوره‏ای نسبتاً طولانی بر عراق حکومت راند. وی به سبب امکاناتی که برای تبادلات مستقل‏تر سیاسی در اختیار داشت، رویکرد منطقه‏ای متفاوتی در پیش گرفت. سپس مقارن انتصاب او، پادشاه ایران ناصرالدین شاه تصمیم گرفت برای زیارت عتبات مقدس به عراق سفر کند. مدحت پاشا به عنوان میزبان او را همراهی کرد و از این امتیاز خاص هم برخوردار شد که با رأس هرم قدرت در ایران به صورت مستمر گفت‏ وگو کند. میزبانی شاه ایران و خاطرة بازمانده از دورة استقلال نسبی بغداد در برابر باب عالی، به علاوة حضور نمایندگان سیاسی کشورهای گوناگون در بغداد، به مدحت پاشا فرصت داد تا به جایگاه طبیعی جاه ‏‌طلبانة حکومت بغداد توجه کند. نخستین نقطه برای او، که دست‏‌اندازی به آن عملاً  با دولت عثمانی تعارض آشکار نداشت و ضمناً به حساسیت‏های منطقه‏‌ای نیز نمی‏‌افزود، احساء و قطیف بود. ظاهراً وی می‏‌خواست با دور زدن مسیر برّی خلیج فارس، ضعف ناشی از سال‏ها کم‏‌توجهی ناوگان دریایی عثمانی را در منطقه، که منجر به ورود بریتانیا شده بود جبران کند. از سوی دیگر تأمین امنیت مسیر حج از طریق ترددهای زوّار مناطق شرقی از منازل بغداد- بصره- جبل شَمَّر- حجاز هم نیز می‏‌توانست بر رونق اقتصادی عراق با مرکزیت بغداد بیفزاید. مدحت پاشا با این هدف قوای خود را به فرماندهی نافذ پاشا در سال 1287ق/1896م به قطیف گسیل داشت و توانست قطیف و احساء را تصرف کند.

با این اقدام، در وضعیت درون منطقه تغییری نمادین روی داده بود: دو کشور عثمانی و بریتانیا، که از چند سال پیش، منازعة دیپلماتیک را با تبادل یادداشت‏های سیاسی آغاز کرده بودند[31]، محتملاً در آستانه درگیری قرار داشتند. بنابراین به نظر می‏رسد که برای خاندان آل ثانی در این مقطع، بیم افزایش تنش و رویکرد ستیزه‏جویانه از سوی طرفین در سرزمین قطر، نگرانی اصلی بوده است. شاید به سبب همین وضع شیوخ قطر در تنظیم موازنة قدرت سیاسی میان ناوگان دریایی بریتانیا و سپاهیان مسلط بر سرزمین عثمانی به فکر چاره افتادند. به ویژه که مقامات بریتانیایی در مسیر مذاکرات با شیوخ منطقه، عملاً از خاندان آل سلمان در بحرین بیشتر جانبداری می‏کردند. در این زمان، موجی از مکاتبات میان طرفین آغاز شد: مقامات بریتانیایی و عثمانی هریک دیگری را به دخالت در امور منطقه متهم می‏کردند و از پذیرش سروری دیگری سرباز می‏زدند. این وضعیت، تا آنجا که به جنگ منتهی نشود، مطلوب‏ترین حالت برای تداوم ثبات و حفظ استقلال نسبی قطر محسوب می‏شد.

مناسبات بریتانیا با عثمانی در این دوره، آکنده از دشواری‏های گوناگون بود، به نحوی که طرفین در آستانة جدالی خونین قرار داشتند. عثمانی با توجه به موضع مستقل قطر و با درک جغرافیای ژئواستراتژیک این سرزمین ــ به دلیل اشراف بر بحرین و سواحل متصالح که هر دو در سلک متحدان بریتانیا درآمده بودند ــ دریافته بود که کارت اصلی بازی او در منطقه «قطر» است. با این همه، گویا نگرانی دیگری نیز در پس اندیشة عثمانی‏ها وجود داشت: قطری‏ها برای حفظ توازن در منطقه رویة منتقل خود را حفظ کرده و یکبار با توافق بین بیلی – براون و شیخ محمد بن ثانی در 1285ق/ 1868م، تلخی رویة خود را به ذائقة باب عالی چشانده بودند.

در این زمان، پس از اعمال مجدد حاکمیت بر منطقه از سوی مدحت پاشا، عبدالله بن فیصل حاکم نجد به عنوان والی منصوب شد و او نیز، سه نفر از اطرافیان خود را به عنوان قائم مقام برای قطر، احساء و قطیف تعیین کرد. به نظر می‏رسد که این تغییر در ساختار اداری منطقه و ترجیح نجد در برابر قطر، ریشه در همان نگرانی عثمانی‏ها از احتمال تغییر رویة خاندان آل ثانی داشت. در شرایط جدید، جایگاه سنّتی قطر در نظام اداری منطقه‏ای عثمانی تنزل می‏یافت. در حقیقت، پس از سرکوب وهابیان در نجد به دست قوای خدیو محمد علی پاشا، نخستین بار بود که دولت عثمانی دوباره به نجد و خاندان حاکم آن، روی خوش نشان می­داد. در این وضعیت، قطر یکی از اجزای سه‏گانة ولایت نجد شد و سعود بن فیصل به عنوان مخاطب اصلی «وزیر بغداد»، موقعیت و منزلت سابق آل ثانی قطر را به دست آورد بررسی اسناد آرشیو نخست‏وزیری جمهوری ترکیه نشان می‏دهد[32] که عثمانی‏ها دریافته بودند با افزایش تفوق دریایی بریتانیا در منطقه، قطر بیش از گذشته در تنگنای تغییر سیاست سنّتی خود قرار گرفته است. پس، انفکاک امور احساء، قطیف و نجد و ایجاد ترتیبات جدید اداری، به طوری که قطیف، جایگاه دوحه را عهده‏‌دار گردد، ضرورتی اجتناب‏‌ناپذیر شده بود[33]. اسناد آزاد شده در سال‏های اخیر نشان می‏دهد که تصمیم دائر بر تغییر در تقسیمات اداری منطقه، بیش از آنکه به نظر مدحت پاشا وزیر بغداد بستگی داشته باشد، تابع ارادة باب عالی در استانبول بوده است[34].

اقدام مدحت پاشا در حمله به منطقه صرف‏نظر از ابعاد نظامی و عملیاتی آن و نیز تحلیل سیاست‏های گ

/ 0 نظر / 4 بازدید