سعدی و روایت معرفت

در اخلاق درویشان

درویشی را ضرورتی پیش آمد. گلیمی از خانه یاری بدزدید. حاکم فرمود که دستش بدر کنند. صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بحل کردم. گفتا: به شفاعت تو حد را فرو نگذارم. گفت: آنچه فرمودی راست گفتی و لیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد، قطع یدش لازم نیاید که الفقیر لا یملک. هر چه درویشان راست، وقف محتاجان است. حاکم دست از او بداشت و ملامت کردن گرفت که جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه چنین یاری. گفت ای خداوند نشنیده ای که گویند خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب. چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده. دشنان را پوست برکن، دوستان را پوستین. سعدی گلستان

/ 1 نظر / 3 بازدید

این وبلاگو برا من درست کردی ؟ امنیتم که گذاشتی