مبانی و مولفه‌های روایت اعتدال

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=166989

دولت جدیدی که در ایران سال 1392 قدرت را به دست خواهد گرفت، براساس روایت اعتدال پایه‌های مشروعیتی و اجرایی را عملیاتی خواهد کرد. روایت به راحتی ایجاد نمی‌شود بلکه نیاز به عناصری دارد که فارغ از شعار و اهداف قابلیت دسترسی و باورپذیری آن نیز نزدیک باشد. برخی از مبانی و مولفه‌های روایت اعتدال عبارتند از:

1- فلسفه بنیادین: روایت اعتدال براساس عقلانیت اسلامی، ایرانی و غربی قابلیت تفسیر دارد. رویه‌های سکوت، عقلانیت، واقع‌گرایی و میانه‌روی در سه جهان زیست معاصر ایران به راحتی فلسفه و مبانی اعتدال را مشخص می‌کنند به نحوی که مصلحت‌گرایی و توجه به تطبیق امکانات و اهداف از اصول آن می‌باشد.

2- تیم اجرایی: برای اینکه روایت باورپذیر باشد باید تیم اجرایی داشته باشد که ناشی از سابقه مدیریتی قدرتمند، سابقه و تاریخ باورپذیری باشد. روایت اعتدال بر شانه‌های کارگزاران روایت سازندگی و اصلاح‌طلبان روایت اصلاحات می‌باشد. بر این اساس پیوند این دو روایت در مواجهه با ناکارآمدی و هزینه‌های گزاف تندروها تیم اجرایی اعتدال را شکل داد.

3- رقیب: دشمن و غیریت (other) روایت اعتدال، تندروهایی هستند که در همه ابعاد هزینه‌های زیادی را برای ایران رقم زده‌اند. سخنان تکراری و کلیشه‌ای مبتنی بر قهرمان‌گرایی حتی در صورت پذیرش منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان روایت انتقادی می‌تواند هزینه‌هایی گزاف برای شهروندان داشته باشد. روایت اعتدال با تندروی، قهرمان‌گرایی و انگشت نما شدن مخالف است.

4- مساله و دغدغه: روایت اعتدال براساس نشانه‌روی مسائل بنیادین باورپذیر گردید. تندروها باعث شدند ایران به انزوا کشیده شود و ایرانیان در جهان تنها شوند.

به این معنا که روایت اعتدال سعی کرد نشان دهد ریشه اغلب مشکلات اقدامات بدون اندیشه و بی‌توجهی به مشورت و به خصوص استفاده نکردن از نخبگان می‌باشد. روایت اعتدال با استفاده از شناخت مشکلات و مسائل سیاست خارجی و اقتصاد توانست باورپذیر شود. به این ترتیب روایت اعتدال با مبانی مصلحت، واقع‌گرایی و توجه به تخصص و شورا و استفاده از کارشناسان توانست با شناسایی و ارائه راهکار به شهروندان اعتماد عمومی را به شکل غیرمنتظره‌ای کسب کند و تبدیل به قصه باورپذیری شود که به زودی قوه مجریه کشور را در اختیار خواهد گرفت. روایت اعتدال به سمت استانداردسازی، ایجاد رویه‌های تخصصی، بروکراسی کوچک و کارآمد، دولت الکترونیک، همنوایی با عصر جهانی شدن، توجه به الزامات عصر اطلاعات، تطبیق اهداف و امکانات بر یکدیگر و به خصوص واقع‌گرایی تکنیکی حرکت خواهد کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید