روش‌های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک

 

فصلنامه تاریخ روابط خارجی

شماره 48 پاییز 1390

http://www.hfri.ir/PrDetail.asp?ItemID=674

 

فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی

سال دوازدهم، شماره48 ـ پاییز 1390، صص 26-1

 

روش­های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک[1]

 

                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روح‌اله اسلامی[2]

چکیده

تحقیق و پژوهش با فرضیه آغاز می‌گردد، سپس توسط اسناد به واقعیت ارجاع داده می­شود و اعتبار علمی آن مورد پذیرش قرار می­گیرد. اسناد دیپلماتیک و سیاسی از سهم والایی در اعتبار علمی یک تحلیل سیاسی  برخوردارند. اسنادی از گذشته که شامل گزارشات، معاهدات، قراردادها و خاطراتی است که اغلب توسط نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک کشورها نوشته می­شوند. اکنون پرسش نوشتار حاضر این است که با استفاده از چه روش‌هایی می­توان یک سند را تحلیل کرد؟ در علم سیاست چه روش­هایی وجود دارد که با توجه به اهداف پژوهشگر از ارجاع به سند بتوان از آن روش خاص استفاده کرد؟ این نوشتار در پی آن است که با تکیه بر ماهیت سند، دغدغه پژوهشگر و از همه مهم‌‌تر تحلیل سند از سطوح توصیفی، تحلیلی، انتقادی، ارزیابی و ارائه راهکار به معرفی روش­هایی بپردازد که جنبه­ای کاربردی در تحلیل اسناد دیپلماتیک دارند. مقاله در ابتدا به ویژگی‌های روش و ضرورت به‌کار بردن آن در تحلیل اسناد سیاسی می­پردازد و در ادامه چهار روش کلان تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک به نام­ روش­های هرمنوتیکی، پدیدارشناسی، تحلیل گفتمان و هنجاری به همراه رویکردهای درونی و کاربردی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پژوهشگران علوم سیاسی و تاریخ بتوانند بنا بردغدغه­های توصیفی، دسته بندی، رویکردهای پارادایمی، سازه‌ای و هویتی، انتقادی و گرندتئوری از روش مورد نیاز و کاربردی در تحلیل اسناد بهره‌مند شوند.

 

واژگان کلیدی:‌ اسناد دیپلماتیک، روش‌شناسی، تحلیل اسناد، رویدادهای تاریخی.


 

مقدمه

متون سیاسی به منظور تحلیل رویدادها و وقایع برای اینکه علمی قلمداد شوند، باید الزاماتی داشته باشند. در رجوع به سند سیاسی پیش­فرض بر این است که چون به واقعیت استناد داده می­شود، بسیاری از مسیر علمی‌بودن پیموده شده است. سندها ارزشمندترین دلایل برای تحلیل تاریخ به شمار می­روند. آنچه در تحلیل سیاسی برای گرفتن اعتبار علمی اهمیت دارد، داشتن سؤال و فرضیه مشخص، بویژه فرضیه­های  اولیه است. (Macnabb, 2010: 30) در گام بعدی فاصله گرفتن از موضوع و رویکرد بیرونیـ بی­طرف برای مطالعه سوژه می­تواند، رویه­ها و توالی­های حاکم را بهتر شناسایی کند. به علت اینکه اغلب داده­های آزمایشگاهی تحلیل سیاسی، اعم از بازی‌های قدرت داخلی و خارجی در گذشته اتفاق افتاده است. اسناد سیاسی و دیپلماتیک دارای اهمیت بسیاری هستند؛ چرا که می­توانند فرضیه‌های قیاسی، شهودی و تخیلات خلاقانه پژوهشگران را در محیط واقعی سیاست به آزمون بگذارند و نشان دهند که انتقاد، ارزیابی، تحلیل و ارائه راهکار تا چه حد می­تواند آرمان­ها را در مقابل واقعیت­ها سربلند نشان دهد و در چه جاهایی مصلحت و سنگینی واقعیت، ایده­آل­های ذهنی را فرو می‌نشاند و فرضیه­ها را به تجدیدنظرطلبی می­اندازد. (Grigsby,2009:32)

پژوهشگر تاریخ، علم سیاست و روابط بین­الملل اغلب بیرون از تاریخ می­ایستد و قصدش بر آن است که به بررسی کار سفیران، نمایندگان رسمی کشورها و مقامات سیاسی بپردازد و اسناد سیاسی و دیپلماتیک از قبیل معاهدات، گزارش­ها، قراردادها، مذاکرات و خاطرات را در حیطه کاری خود قرار ­دهد. (Berridge,2001:63) پرسش این است که محقق چگونه باید متن را به صدا درآورد به نحوی که برای روزگار خود حرفی داشته باشد و بتواند آن را به شیوه علمی مورد ارزیابی قرار دهد؟ آیا می­توان یک سند دیپلماتیک را توصیف کرد، در عین حال با رویکرد هنجاری و ارزشی آن را به نقد کشید؟ آیا می­توان به توصیف عمیق و واکاوی روانکاوانه آن پرداخت و از سوی دیگر به تبیین آن نیز اهمیت داد و عوامل نگارش و شکل­گیری آن را مورد تحلیل قرار داد؟ آیا در بررسی یک سند سیاسی می­توان به ارائه راهکار پرداخت؟ این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش­هاست و قصد نویسنده آن است که با واکاوی روش­های رایج در علم سیاست برای تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک نشان دهد با تکیه بر جایگاه، اهداف و رویکردهای پژوهشگر به سند سیاسی، آیا روش­هایی وجود دارد که با توجه به زمان، مکان، هدف و میزان تطابق بتوان از آنها استفاده کرد؟ پرسش این است که الزامات داشتن روش­شناسی در تحلیل اسناد دیپلماتیک چیست؟ در بیان اهمیت و زیربنا بودن روش‌شناسی در تحلیل سیاسی باید اذعان کرد که روش‌شناسی باعث می­شود در تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک، محقق دچار تناقض‌‌گویی نشود. تناقض به این معناست که نویسنده گاه در بررسی سند علل را به عوامل روانی، فرهنگی و خلق و خوی خالق سند ربط می­دهد و در پایان نیز به عوامل ساختاری اشاره می­کند. روش، یکدستی تحلیل ایجاد می­کند و با پایبند کردن پژوهشگر به یکی از سبک­های عینی، ذهنی، ساختاری و کارگزاری او را از هرج و مرج تحلیل­های پراکنده دور می­سازد. روش‌شناسی از سوی دیگر باعث می­شود تحلیل متون سیاسی از شکل گذشته و اصیل تاریخی خود خارج شوند و با کاربردی شدن در تحلیل­های کنونی، راهکارهای عملی فراروی سیاستمداران قرار دهند تا گذشته برای اکنون سودمند باشد. به این شکل است که اسناد تاریخی و سیاسی می­توانند از قالب‌های سنت ناخودآگاهی خارج شوند و تبدیل به منطق خودآگاهی شوند که بر روی آن مطالعه انتقادی و علمی شده است. روش­شناسی تحلیل را از شیوه‌های غیر آکادمیک مانند تحلیل‌های جهت‌دار روشنفکرانه و خاطره نویسی دور می­کند و به سمت تحلیل منظم و رویه‌دار حرکت می­دهد. هر یک از روش‌های تحلیل اسناد سیاسی دارای نمونه کارهای عالی در رویکردهای درونی هرمنوتیکی، تحلیل گفتمان، پدیدارشناسی و روش‌های هنجاری است که به محقق الگو می­دهد تا بر اساس آن از تجربیات قرن‌ها اندیشه و بررسی موضوع سیاسی و تاریخی بهره گیرد.روش‌شناسی باعث می­شود محقق کمبود واژه نیاورد، چرا که هر الگوی فکری از واژگانی تشکیل شده است و به نویسنده کمک می­کند با جامعه علمی ارتباط بهتری برقرار کند و از تجربیات و دستاوردهایی که مورد اجماع فکری قرار گرفته­اند، استفاده کند. به همین ترتیب سایر روش‌ها، رویکردهای درونی و متفکران، واژگان تحلیل علمی بسیار دقیقی در اختیار پژوهشگر اسناد دیپلماتیک قرار می­دهند که بدون استفاده از آنها متن به نوشته‌ای اشتباه، ژورنالی، خام و ساده تبدیل می­گردد.

روش‌شناسی سطوح تحلیل و جایگاه نویسنده را مشخص می­کند. در تحلیل اسناد سیاسی یکی از اصلی‌ترین کارها این است که پژوهشگر مشخص کند سطح تحلیل او در کجا قرار دارد؟ بر این اساس، برای توصیف متن، بهترین روش هرمنوتیک است، برای سنجش سند دیپلماتیک در ارتباط با فرهنگ و سازه‌های جمعی، می­تواند از پدیدارشناسی استفاده کند. اگر بخواهد به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار بپردازد، بهترین روش تحلیل­های انتقادی و هنجاری و در برخی مواقع تحلیل گفتمان است. به این ترتیب روش­شناسی چون عینکی برای پژوهشگر عمل می­کند که اسناد سیاسی را در ساختاری منسجم، علمی و مشخص شده قرار می­دهد. سرانجام اینکه روش­شناسی علاوه بر جهت دادن ظاهری و محتوایی و در اختیار قرار دادن واژگان، فرمول­های مشخصی را برای چیدمان فرضیه در اختیار تحلیلگر اسناد سیاسی قرار می­دهد. اینکه شرایط قراردادها چگونه است؟ چرا کشوری درجات عقب افتادگی و پیشرفت را طی کرد؟ عوامل سقوط سلسله‌ها، عوامل زوال و انحطاط اقتصادی و سیاسی، چینش ساختار بین‌الملل، نحوه شکل‌گیری احتمالی رابطه مرکز و پیرامون، شمال و جنوب و سایر پرسش­ها و فرضیه‌ها که می­توانند به کمک تحلیل اسناد بیایند در فرمول‌های علمی منتج از روش‌شناسی­های کمی و کیفی علم سیاست وجود دارند. آخرین درجه استاندارد علمی ارائه فرمول و قائده علمی است که باعث می­شود سطح توصیفی تحلیل اسناد به سطوح ارزیابی و راهکار تطابق پیدا کند و روش‌شناسی این امکان را قدرتمندتر شکل می­دهد. (Mokken,1971:73-78)

 

روش های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک

روش تحلیل اسناد

سطح تحلیل

رویکردهای‌درونی

متفکران شاخص

کاربرد در تحلیل اسناد دیپلماتیک

هرمنوتیک

توصیف‌وتحلیل

نیت محور/ ناخودآگاه/ متن محور/ دیالکتیکی

وبر، اسکینر

شرایط عینی، تاریخ متن، زمان‌و مکان، پشت اسناد چیست؟ چه می‌گویند و چرا؟

پدیدارشناسی

توصیف و تحلیل عمیق

پارادایم/ سازه انگاری

هایدگر، ونت

شرایط‌ذهنی، فرهنگی و سازه‌ای حاکم بر اسناد چیست؟ نوعی جبر هویتی و فرهنگی

تحلیل گفتمان

طبقه‌بندی و انتقاد

تبارشناسی/ شالوده‌شکنی/ دیرینه‌شناسی

فوکو، آلتوسر

مفصل‌بندی، تحلیل تباری و دیرینه‌ای، دال مرکزی اسناد انتقاد رادیکال

هنجاری

ارزیابی،انتقاد و راهکار

واقع‌گرا/ آرمان‌گرا/ انتقادی/ فمنیسم/ مذهبی

والتز،هابرماس

ارزیابی و نقد مبتنی بر اینکه چه می­شد که بهتر می­شد؟ کدام عناصر و شاخص‌های‌ سند براساس‌ استاندارهای هنجاری نیست.

 

1. روش‌شناسی هرمنوتیک

روش‌شناسی هرمنوتیک در تحلیل اسناد وظیفه دارد که معنای حقیقی و درست متن را به مخاطب برساند. اسناد در گذشته شکل گرفته­اند و دارای مناسبات قدرت و انگیزه­هایی هستند که در دوران خود سند را معنی‌دار می­کرده است. اکنون در شرایطی که بسیاری از عوامل سازنده و پشت پرده سند وجود ندارد، ممکن است قصد و غرض‌های مفسرین سند را بر اساس دغدغه‌های خود تحلیل کنند و هرمنوتیک وظیفه‌اش بازگرداندن معنی اصلی به متن است. (Meredith, 2005: 13) این روش ابتدا در مقابله با روش­های علوم طبیعی که در حال شایع شدن در علوم انسانی بودند، در شاخه‌هایی مانند تفسیر متون مذهبی، ادبی و بعدها انسانی رواج پیدا کرد و با استفاده از پیش فرض­های جامعه‌شناسی تفهمی و فلسفه‌های نیت محورانه، متون گوناگون را کشف معنی کردند. هرمنوتیک در تحلیل سند اغلب روشی کیفی است که به ذوق پژوهشگر و خلاقیت او بستگی دارد و به دنبال آن است که با استفاده از عناصر بیرونی مانند تاریخ، زمان، مکان، نیت نویسنده و عوامل مخفی (Davey, 2006: 8) تحلیل سند دیپلماتیک را به سمتی بکشاند که نشان دهد آن سند در زمان خود دارای چه اهمیتی بوده است؟ چگونه ایجاد شده است؟ کارویژه آن چیست؟ و عناصر زبانی و گزاره‌های سند سیاسی در متن تاریخی خود چه معنایی داشته است؟

هرمنوتیک مؤلف‌ محور: یکی از ابتدایی­ترین رویکردهای درونی هرمنوتیک مربوط به تفسیر مؤلفان سند دیپلماتیک است. پیش‌فرض هرمنوتیک این است که جهان به صورت متن و گزاره قابل تحلیل است. در بررسی اسناد سیاسی نیز کاملاً مشخص است، با متونی سر و کار داریم که دارای خالق و مؤلف هستند. اغلب سیاستمداران، سفیران و نمایندگان رسمی کشورها در محیط بین‌الملل، خالقان اسناد سیاسی و دیپلماتیک هستند و یکی از بهترین راه‌های تحلیل اسناد این است که به زندگی، محیط اجتماعی و نیت خالقان سند پرداخته شود. اینکه نویسنده سند دیپلماتیک چه کسانی بوده­اند، بسیار در فهم سند اثرگذار است. برای این منظور دانستن زندگینامه امیرکبیر، قائم مقام، آقاخان نوری، عباس میرزا و ناصرالدین شاه، ما را در تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک دوره قاجار یاری می­رساند. یا اینکه اگر زندگینامه و نیت‌های درونی قوام را بدانیم؛ عهدنامه او با سادچیکف و بازگرداندن آذربایجان به ایران در سال‌ 1324ش. بهتر تحلیل می­شود. برای فهم اسناد تاریخی و سیاسی باید زندگی خانوادگی، نحوه تربیت، آموزش و پایگاه طبقاتی خالقان اسناد مورد مطالعه قرار گیرد و به این طریق فهم اسناد سیاسی در قلمرو نیت­های سیاستمداران و بازیگران آن عصر متبلور می­شود. نوشته‌ها و عبارات با داشتن وزنه حقوقی، ادبی و سیاسی به ظاهر حقایق را روشن نمی­سازند، اما اگر زندگینامه خالقان و بازیگران پشت پرده اسناد مورد مطالعه قرار گیرد با استفاده از مصاحبه­های عمیق می‌توان حضور منافع فردی، ملی و جهانی را در پشت اسناد سیاسی به وضوح مشاهده کرد که ناشی از نیت‌مندی کنشگران سیاسی در تنظیم اسناد دیپلماتیک است.

هرمنوتیک متن‌ محور: گاهی پژوهشگر اسناد سیاسی، چندان به متن و نیت‌مندی مؤلف و خالق آن کاری ندارد، بلکه به دنبال یافتن عناصر و عوامل زمانی و مکانی در تاریخ و جغرافیا است که باعث شده است بازیگران دیپلماتیک به صورت جبری، تن به قضا و قدر ساختاری بدهند که خودشان نیز راضی نیستند. روش متن محور اعتقاد دارد که بسیاری از اسناد سیاسی نتیجه خواست بازیگران و خالقان حاضر در صحنه نبوده است، بلکه در بسیاری از مواقع، بازیگران مجری خواست قدرت­های گوناگونی هستند که کارگزار آن به شمار می­روند. (Gadamer, 1979: 3-18) بویژه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه تحلیل اسناد سیاسی باید مبتنی بر شرایط متن استبداد و ساختار منطقه­ای و بین­المللی باشد؛ چرا که کارگزاران سیاست خارجی با منطق عدم قطعیت و عصبیت محور حاکمان خود و همین­طور فشارهای یک‌جانبه محیط منطقه و بین‌المللی به تنظیم معاهدات و قراردادهای بین‌المللی می‌پردازند و به همین منظور در تحلیل سند، دانستن زندگینامه و نیت بازیگران سیاست خارجه تحلیل درستی از اسناد دیپلماتیک به دست نمی­دهد. گذار از مؤلف و رسیدن به شرایط تاریخی و بازی­های قدرت به تحلیلگر فهم درستی از تحلیل اسناد می­دهد. (Vollmer, 2006: 267) به عنوان مثال: برای فهم قرارداد الجزایر یا قطعنامه 598 باید به منافع قدرت­های فرامنطقه­ای در خاورمیانه، مناسبات ایران و عراق در زمان پهلوی و دوران جمهوری اسلامی ایران با رژیم بعث، قدرت نیروی هوایی ایران، ایدئولوژی ملی­گرایی و سوسیالیستی صدام، انقلاب اسلامی و برآمدن اسلام سیاسی، گروگان‌گیری و بحران ارتباط ایران با غرب اشاره کرد که در فهم این قراردادها اثر فراوانی دارد. بنابراین برای فهم اسناد سیاسی و دیپلماتیک باید به تاریخ و شرایط زمانی و مکانی که به صورت جبری و ساختاری اسناد را شکل‌داده­اند، اشاره گردد. 

هرمنوتیک دیالکتیک:به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، هرمنوتیک در ابتدا برای تحلیل متون سیاسی به منظور رسانیدن حقایق و کشف معنای درست بود، اما هر دو رویکرد «نیت محور» و «متن محور» برخلاف پیش­فرض‌های اولیه حرکت کردند. اگر پژوهشگر اسناد تمام دغدغه خود را بر نیت نویسنده و تحلیل مؤلف «محور سند» استوار نماید، باعث می­شود که درکی ظاهری، تاریخی و خام از گذشته به دست آورد که مرده است و ربطی به اکنون ندارد. اگر شرایط تاریخی و زمان و مکانی را در تحلیل اسناد برجسته نماید، اسناد سیاسی به متونی نادر تبدیل می­شوند که هیچ حکمی از آنها برنمی­خیزد، چرا که هر متن مولود شرایط ایجاد شونده خود است و هیچ قانون علمی بر آن حاکم نیست. در پی این نسبیت محوری بود که کوئنتین اسکینر توانست هرمنوتیک میانه خود را ارائه نماید که دیالکتیکی از عوامل تاریخی و نیت مؤلف بود. اسکینر در مورد اندیشه سیاسی و متون به جای مانده از ماکیاول سفیر و متفکر ایتالیایی سعی کرد که (Skinner, 1981: 3-22) دیالکتیک شرایط تاریخی و نیت را در آثار او با استانداردی از عقلانیت تداوم یافته نشان دهد. هرمنوتیک دیالکتیکی به این معناست که در تحلیل اسناد دیپلماتیک باید هم شرایط تاریخی و هم نیت­های مؤلف و خود سند را در نظر گرفت. در صورت فهم شرایط تاریخی به خوبی می­توان کنش و فکر سیاستمداران را تحلیل کرد که آیا اسنادی که از آنها به جای مانده است نشان دهنده این است که خالقان سند توانسته­اند از دیالکتیک آرمان­های ذهنی و واقعیت موفق سربرآورند و به نحوی محیط را رام خود سازند. (Davey, 2006: 79) به عنوان مثال در اسناد به جای مانده از ملی‌شدن نفت، روش دیالکتیکی چنین است که باید دیالکتیک ساختار بین‌الملل، پیشنهادات بانک جهانی، اقدامات دربار، احزاب، طبقات و اصناف و از سوی دیگر رویه‌های سیاسی و اقتصادی دکتر مصدق را بررسی کرد و با کنار هم گذاشتن ساختار داخلی و خارجی ایران و همین­طور اقدامات و نیت­های او به تحلیل اسناد و مدارک سیاسی، تاریخی و دیپلماتیک دوره ملی شدن نفت پرداخت. نیت مؤلف و گزاره‌های اسناد از یک‌سو و تاریخ از سوی دیگر، نمی­توانند پیش فرض روش هرمنوتیک را دنبال کنند؛ در حالی که دیالکتیک این دو می­تواند استانداردهای عقلانی را ایجاد نماید که تحلیلگر را قادر ­سازد هم متن را به صورت زنده توصیف نماید و هم در مورد آن ارزیابی و قضاوت کند.

هرمنوتیک روانکاوانه:رویکرد دیگری که در روش هرمنوتیک وجود دارد به خود سند، کلمات و اصطلاحات اشاره می‌کند و قصد دارد فارغ از تاریخ و نیت مؤلف به شناسایی ارتباط میان واژگان و گزاره­ها بپردازد. از منظر تحلیل هرمنوتیک روانکاوانه می­توان با شناخت زبان و ویژگی­های صوری گزاره­های به کار رفته؛ مناسبات اجتماعی، سیاسی و بسیاری از امور جامعه را مورد شناسایی قرارداد. (Meredith, 2005: 41,80) زبان شکلی جمعی و جبری دارد، به نحوی که با مطالعه ساختار و شاکله­های هویتی آن می­توان به راحتی بسیاری از قواعد زندگی جمعی و روابط قدرت را تحلیل کرد. به عنوان مثال در تحلیل خاطرات ناصرالدین شاه، خاطرات اعتمادالسلطنه و سفرنامه صدرالسلطنه نوری اولین سفیر ایران در آمریکا به خوبی با روش هرمنوتیک روانکاوانه می‌توان دریافت کرد که ساختار زبانی آنها مذهبی، استبدادی، مونولوگ، اشرافی و پدرسالارانه است.

در اسناد سیاسی ایران، واژگان از طبقه اشراف و دربار صادر شده است و در اغلب آنها نویسندگان از بالا به پایین به صورت مونولوگ و بدون نظر گرفتن رعیت نوشته شده­اند. ساختار زبانی به شدت استبدادی است؛ به نحوی که هیچ جمله‌ای بدون توجه به شاه و تملق در برابر او نوشته نمی­شود و این امر حتی در سندهای رسمی سفیران و نمایندگان خارجی نیز دیده می­شود. از سوی دیگر به این علت که تا اواخر سقوط قاجارها جهان زیست سیاسی (Gadamer, 1979: 183) ایران در متافیزیک فقه شیعه جریان داشت، اغلب واژگان حقوقی و سیاسی اسناد محتوای مذهبی دارند. پدرسالاری و غایب بودن زنان و دغدغه­های آنان نیز در اسناد سیاسی پیش از مشروطه به راحتی قابل مشاهده است. به این ترتیب با استفاده از رویکرد هرمنوتیک روانکاوانه، می­توان بسیاری از ویژگی‌هایی را که در پشت واژگان و گزاره‌های اسناد وجود دارد و به صورت ناخودآگاهی در سطوح مختلف زبانی به جریان می­افتاده است و در اسناد متبلور می­شده است را شناسایی کرد.

رویکرد هرمنوتیک به سطح تحلیل اسناد در شکل متنی و زبانی می­پردازد و قصد دارد با توجه به نیت سفیران و بازیگران سیاسی، گزاره­های متن و واژگان کلیدی ناخودآگاهی و نیز شرایط تاریخی، زمانی و مکانی به فهم صحیح اسناد دیپلماتیک کمک کند. 

 

2. روش‌شناسی پدیدارشناسی

پدیدارشناسی روشی کیفی است که به دنبال کشف تبلور پدیدارها، سازه­ها و هویت‌های فرهنگی است. این روش توسط مارتین هایدگر و ادموند هوسرل پایه‌گذاری شد و پژوهش‌های آنان در نقد روش پوزیتیویسم و پارادایم­های کشف حقیقت به زبان مکانیک، ریاضیات مدرن و فرمول‌های علوم طبیعی بود که باعث گردید (Findlay, 2002: 15-16) پدیدارشناسی مورد اجماع محققان قرار گیرد. پدیدارشناسان  هستی را مقدم بر اندیشه می‌دانند و این شعار بنیادین که «من می­اندیشم پس هستم» را قبول ندارند و به جای آن می­گویند: «من می­اندیشم پس اندیشه وجود دارد». به دنبال تقدم هستی شکل­های مختلف اندیشه و معنادارسازی بروز پیدا می­کند و کار پدیدارشناسان شناخت پس‌زمینه­های هویتی، زبانی و سازه­ای است که نشانه‌ها و نمادهای مختلف را به پس‌زمینه‌های فرهنگی ارتباط می­دهند و بر این اعتقادند که رفتارهای انسان دارای معنی‌هایی هستند که این معنی‌ها در طول تاریخ به صورت جهان زیست­های بدیهی انگاشته شده در سنت به ارث رسیده است. همه متون در قصدیت‌هایی فرو رفته‌اند که این قصدیت‌ها باتوجه به رویه‌های جبری زبان و اجبارهای عرفی و فرهنگی قابل تفسیر هستند.

جبر فرهنگی، واژگان را معنادار می­سازد و با تحمیل کردن زبان خود به متن آن را خودی می­سازد. به راحتی نمی­توان تفسیر اسناد سیاسی را در غایت­های توصیفی و علًی به شرایط اقتصادی و اجتماعی ربط داد، بلکه باید پدیدارهای فرهنگی و اندیشه‌ای را که متن در آن شکل گرفته است، مورد بررسی قرار داد و واژگان و کلمات را با نوعی جبر فرهنگی تفسیر کرد. پدیدارشناسی بدیهیات پذیرفته شده را دوباره به صورت جدا، اما در کلیت سبک­های زندگی مورد بازگویی قرار می­دهد و به این طریق با استفاده از ترسیم شیوه‌های غالب فکر کردن در یک دوره، الگوهایی پدیداری برای تفسیر اسناد دیپلماتیک را فراهم می­سازد. برای اینکه پدیدارشناسی شیوه­ای ملموس پیدا کند، می­توان از واژه پارادایم استفاده کرد. پارادایم نوعی اجماع اندیشه­ای گزاره‌های مسلم و بدیهی پنداشته شده در هر عصر توسط دانشمندان و برجستگان فکری است که ربطی به حقیقت ندارد و متناسب با تکنولوژی و انقلاب­های روشی بوجود می‌آید، به ناگاه ایجاد می­شوند و به صورت ناگهانی نیز محو می­شوند. پارادایم­ها، رویه‌ای خطی و یا زوالی در فلسفه تاریخ ندارند، بلکه همانند برج­های ماسه­ای کودکان بر لب دریا هستند که امواج واقعیات و پیشرفت تکنولوژی آنها را خراب می‌کند و ما انسان‌ها در هر دوره‌ای متفاوت آنها را بنا می­کنیم. برای تفسیر پدیدارشناسی اسناد دیپلماتیک نوعی رویه اندیشه­ای، عمیق و کیفی لازم است که بتواند پس‌زمینه اسناد را با توجه به سنت و پدیده‌های فرهنگی مورد بازاندیشی قرار دهد. در پدیدارهای دیپلماتیک و تاریخ تحولات بین‌الملل به لحاظ زبان‌شناسی و سنت نوشتاری سه دوره را می­توان از یکدیگر تمایز داد. این سه دوره بر اساس دیپلماسی پنهان، دیپلماسی آشکار و دیپلماسی عمومی، سه نوع سند دیپلماتیک و سه زبان متمایز را ایجاد می­کند که آشنایی با آنها در روابط بین‌الملل باعث می­شود تحلیل اسناد روندی علمی‌تر به خود بگیرد.

پارادایم ناخودآگاه: متن بسیاری از اسناد و مدارک سیاسی و دیپلماتیک دارای فضای سنتی است. فضای سنتی دارای متافیزیک قدرتمندی است که به لحاظ زبانی در آن الفاظی به کار رفته است که دارای فاصله زبانی با ما است و مکاتبات رسمی و سیاسی دارای محتوای تملق و رویه‌های اشرافی و درباری هستند که ناشی از جاذبه زیاد قدرت مرکزی و ذوب شدن فردانیت­ها در آن است. به عنوان مثال نامه­های سفیران، وزیران، وکیلان و نمایندگان ایرانی و خارجی به دربار صفویه و قاجاریه عموماً در جبر فرهنگ سنتی و متافیزیکی قرار دارند که اغلب با زبان اشرافی و پدیدارهای مذهبی و متملقانه خود را شکل می­دهند. نامه­ها، گزارش‌ها و حتی قراردادها و معاهدات دارای محتوای تملق شدید و محتوای زبانی برآمده از صفات اغراق آمیزی هستند که برای در امان ماندن از سیطره استبدادی به کار برده می­شد و ناشی از سایه خداوند بودن شاه و نماینده او بودن است که البته وابستگی نمایندگان سیاسی و سفیران را نیز به شکل تلویحی می­رساند. پدیدارهای سنتی به شکل زبان ناخودآگاه به کار می­روند. تملق، ریاکاری، فقدان امنیت، مالکیت و فردانیت در اسناد دیپلماتیک سنتی موج می‌زند و به این علت که عرف دیپلماتیک این دوران ریشه در فرایندهای قبیله­ای، خونی، نژادی، درباری، اشرافی، نظامی و روحانی دارد به پارادایم ناخودآگاهی معروف شده است.

ناخودآگاه همان سنت به ارث رسیده و پدیدار دم دستی است که چون وجود خداوند، وجود ماه و وجود خورشید را در عالم یکی می­داند؛ وجود پادشاه را نیز به صورت بدیهی و ناخودآگاهی یکی می­داند و همه فردانیت­ها را در وحدت وجود او جذب شده می­طلبد. پارادایم ناخودآگاهی برای تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک ایران در عصر صفوی و قاجاریه کاربرد دارد، چرا که در این دوران ایران تجربه دیپلماسی پنهان و غیر رسمی را داشت و اسناد سیاسی و دیپلماتیک ایران دارای خالقان و بازیگرانی است که استقلال ندارند و اغلب برای اعطای امتیاز جهت تمنیات دربار همایونی و یا اجبارهای خارجی قلم به نگارش اسناد می­زدند و تحلیلگر امروزی این اسناد، باید جبر فرهنگی ناشی از دیپلماسی سنتی و پنهان آن دوره را در نظر آورد. در پارادایم ناخودآگاهی شرایط عینی خود را بر متن غلبه می­دهند و بازیگران به راحتی مطیع جبر فرهنگی دوران خود می­شوند. (Drummond, 2000: 29-59) در برابر این نوع استبداد ایرانی برخی از افراد طبقه متوسط و دیوانیان آداب­دانی چون ابن مقفع، سعدی، خواجه نظام‌الملک، قائم مقام فراهانی و امیرکبیر در برابر جبر پارادایم ناخودآگاهی ایستادگی کردند و متون بسیار ارزشمندی از خرد ایرانی را در کوره‌راه‌های پیچیده تحولات سیاست داخلی و خارجی خلق کردند که پس از مدتی قربانی روابط قبیله­ای، خونی، نژادی، اریستوکراسی، استبدادی، اشرافی و درباری دوره خود شدند و کوشش‌هایشان تنها رگه­ای باریک از عقلانیت ایرانی را به یادگار گذاشت.

پارادایم خودآگاه: تحلیل اسناد سیاسی زمانی که به دوره جدید می­رسد، زبانش از حالت اسطوره­ای، کیفی، قیاسی، سنتی و ناخودآگاهی خارج می­شود. عصری که از فرهنگ شفاهی به فرهنگ چاپی قدم می­گذارد و مقارن با رواج سواد و گسترش حق رأی به طبقه متوسط است. بتدریج دستگاه وزارت امور خارجه دارای استقلال می‌شود و با ایجاد نهادها، ساختارها، رویه‌های قانونی و مکتوب در وزارتخانه و سفارتخانه‌ها و پدیدارشدن عرف و حقوق بین‌الملل در زمینه روابط، حقوق و سازمان‌های بین­الملل جو فرهنگی جدیدی در پیدایش اسناد سیاسی بوجود می­آید. تملق، چاپلوسی، ریاکاری و صفات اشرافی، درباری و استبدادی از حیطه زبان اسناد دیپلماتیک کاسته می­شود و زبانی علمی و حقوقی حاکم می­گردد. پیدایش دیپلماسی رسمی و آشکار و افزایش مراودات بین‌المللی باعث می­شود که زبان دیپلماتیک و سیاست بین‌الملل از شکل اسرارآمیز و جاسوسی خود خارج شده و تبدیل به علمی ضروری و کاملاً ستایش شده گردد. نگاه منطقی و واقع‌گرای دیپلمات­ها در دوره دیپلماسی آشکار باعث می­شود که اسناد، گزارش­ها و معاهدات دیپلماتیک زبانی ساده، حقوقی و علمی به خود بگیرند و از فشار ناشی از متافیزیک دیپلماسی پنهان خارج شوند. پدیدار فرهنگ ناخودآگاهی در عصر جدید رام می­شود و جای خود را به پارادایم خودآگاهانه­ای می­دهد که به صورت علمی در قالب رشته‌های تخصصی علوم سیاسی مانند روابط بین‌الملل، دیپلماسی، سازمان‌ها و حقوق بین‌الملل مورد واکاوی، اصلاح و بهتر شدن مداوم قرار می­گیرد. در ایران نیز برای تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک دوره پهلوی باید به پدیدار نمایان‌شدن دیپلماسی آشکار و رسمی و ایجاد زبان حقوقی و علمی در این مورد توجه داشت؛ هر چند که انقلاب اسلامی ایران نیز روندی تکاملی در مردمی‌بودن، عقلانی، اشرافیت زدایی و اسطوره زدایی از زبان دیپلماتیک به شمار می­آید. (Thompson, 2000: 133-145) در دوره معاصر با حاشیه­ای‌شدن اقلیت‌ها، اقوام، قبایل، زمینداران و در نهایت دربار و اشرافیت رویه­های پدیداری دیپلماسی خودآگاهی شکل گرفت. ابتدا نام ایران به جای پرشیا وارد اسناد دیپلماتیک گردید، وزارتخانه‌ها و نهادهای سیاست بین‌الملل دارای کادر تخصصی آموزش دیده و قانون مشخص گردید، دانشکده روابط بین‌الملل ایجاد شد و آداب کنسولی و دیپلماتیک آموزش داده و به کار گرفته شد، دیپلمات­ها لباس مشخص پیدا کردند و برای مهمانی، جشن، عزا، نصب پرچم، ادای احترام، فرستادن سفیر و تنظیم گزارشات زبان و آداب علمی و عرفی پیدا کردند و از شکل هرج و مرج غیرمستقل رها شدند. به این ترتیب تحلیل اسناد دوره پهلوی و  جمهوری اسلامی ایران نشانگر پدیدار مکانیکی و خودآگاهی است که باید در تحلیل این اسناد به لحاظ روش رعایت گردد.

سازه‌های ‌عمومی‌ و هویتی: در سال 1990م. در اثر انقلاب تکنولوژی اطلاعات، فضای تحلیل جدیدی برای اسناد سیاسی و دیپلماتیک شکل گرفت. متفکرانی چون کالین هی، ایمانوئل کاستلز، فرانسیس فوکویاما، دیوید هلد و الکساندر ونت در  عصر اطلاعات سعی کردند نشان دهند که روابط بین‌الملل دستخوش چه دگرگونی بنیادینی شده است. آنچه در حال اتفاق بود؛ عبور منطق علم سیاست از پدیدار مکانیکی به پدیدار کوانتومی بود. (Castells, 2009: 116-126) اکنون اسناد سیاسی از شکل­های محرمانه، کاملاً سری و حفاظت شده خارج شدند و به ناگاه به شکلی بسیار وسیع در فضای سایبر منتشر گردیدند. تا پیش از مجازی شدن و سایبری شدن روندهای بازنمایی قدرت، اسناد سیاسی و دیپلماتیک پس از گذشت دهه­ها با اقدامات بسیار محتاطانه و به صورت قطره‌ای در اختیار پژوهشگران قرار می­گرفت. در عصر اطلاعات چندرویداد بنیادین شکل گرفت که با بوجود آمدن این رویدادها پژوهشگر علم سیاست و تاریخ روابط بین‌الملل در پدیدار جدیدی قرار می­گیرد که باید از روش پدیدارشناسی دیپلماسی عمومی استفاده کند. (Findlay, 2002: 162) (Mueller, 2009: 101-108)

رویداد اول مربوط به تغییر جوهره قدرت از نوع لویاتانی و رسیدن آن به وجوه روزمره­گی و نرم است. قدرت اکنون نه در ساختارها و نهادهای دولت، که در میان مردم و در زندگی روزمره در حال بازتولید است. اکنون قدرت به افکار عمومی منتقل شده و با توجه به کنشگری‌ای که شهروندان جهانی پیدا کرده­اند، زبان دیپلماتیک بسیار مردمی و شفاف شده است. به نحوی که دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی اغلب شیوه مذاکرات، اطلاعات و حتی نتایج آن را از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و بویژه شبکه‌های اجتماعی به دست می­آورند. (Gunaratne, 2005: 12) در زمینه دستیابی به اسناد دست اول، مردم از سیاستمداران جلو افتاده‌اند. برای نمونه می­توان به سایت ویکی لیکس اشاره کرد که اسناد دیپلماتیک و مذاکرات و گزارش‌های بسیار حساس وزارت امور خارجه آمریکا و سایر کشورها را در عرصه عمومی جهانی پخش کرد. بنابراین تحلیلگران اسناد دیپلماتیک باید با فضا و زبان دیجیتالی آشنا باشند، زیرا بسیاری از وقایع تاریخ بین‌الملل را به خوبی با عکس، فیلم و تحلیل­های سیاسی می‌توان بازیابی کرد.

رویداد دیگر مربوط به کنشمندی شهروندان جهانی در عصر اطلاعات است. ایجاد شبکه­های سایبری چون: فیس بوک، تویتر و یوتیوب باعث شده است که حلقه‌ای بسیار گسترده و به هم پیوسته از شهروندان مجازی جهانی شکل گیرد که با هویت‌های ملی، مذهبی، انتقادی، پسامدرن، فمنیستی، محیط زیست‌گرا و صلح‌گرا فرایندهای قدرت در سطح بین‌الملل را تحت تاثیر خود قرار می­دهند. اکنون شهروندان از مصرف‌کنندگی و نگاه به بالایی که تحت انقیاد بوده‌اند نجات پیدا کردند و توانسته‌اند رویه‌های هویتی، سازه‌ای و قدرت نرم بسیار اثرگذاری را در روابط بین‌الملل شکل دهند. (Hocking, 2005: 33-35)

پدیدارشناسی به جبر فرهنگی اشاره دارد. پیش فرض پدیدارشناسی این است که با توجه به دوره فرهنگی و مبانی اندیشه گانی ناشی از هست‌مندی انسان‌ها باید به تحلیل اسناد سیاسی دست زد. بر یک دوره تاریخ، فلسفه و اصول قیاسی حاکم بوده است و به همین علت شیوه‌های نگارش اسناد و تنظیم روابط، پنهان و غیررسمی و ناشی از اراده­های استبدادی بوده است. در یک دوره شیوه روابط و تنظیم معاهدات، مکانیکی و نهادینه شده است و از پیوندهای خونی، نژادی، تباری و قبیله­ای به سمت فرایندهای آموزشی و اکتسابی حرکت می‌کند. در مرحله آخر نیز پدیدار حاکم بر اسناد سیاسی مبتنی بر الزامات عصر اطلاعات و قدرت نرم گردیده است که در آن جایگاه افکار عمومی و دیپلماسی عمومی از اهمیت برجسته‌ای برخوردار است. (Zaharna, 2010: 83-88) در روش‌شناسی تحلیل اسناد سیاسی باید به جبرفرهنگی و پدیدارهای حاکم بر اسناد آشنا بود تا بتوان به صورتی صحیح گزاره‌ها و الزامات احکام علمی از اسناد سیاسی را تحلیل کرد.

 

3. روش‌شناسی تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان برای دسته بندی، نظم دهی، درآوردن عناصر پنهان اسناد و از همه مهم‌تر برای ایجاد نگرش انتقادی روشی بسیار موثر است. این روش یکی از بهترین رویکردها در نشان دادن رابطه قدرت و دانش و نشان دادن عادت­واره­ها در تنظیم اسناد سیاسی است. (Coulthard, 1996) دال مرکزی تحلیل گفتمان شناخت عناصر قدرت برای بازتولید دانش است و ابتکار این روش در این است که قدرت را تنها در دولت و نهادهای سیاسی بررسی نمی­کند، بلکه در آن زبان، جنسیت، تفاوت‌ها، غیرت‌ها و بسیاری از فرهنگ­ها، نمادها و گزاره‌ها دارای قدرتی هستند که به صورت سراسری و روزمره در روابط انسان‌ها در جریان هستند و خود را در قالب‌های زبانی در اسناد دیپلماتیک نمایان می­سازند. این روش با تحقیقات میشل فوکو، ژیل دلوز، فرانسوا لیوتار، لئو آلتوسر و ژان بودریار گره خورده است. بویژه پژوهش­هایی که این متفکران در تحلیل تاریخ جرم و جزا، حقوق، علوم انسانی، مدارس، پادگان‌ها، زندان­ها، رسانه‌ها و دانشگاهها  انجام دادند و توانستند در هر یک از این متن‌ها شیوه­های اعمال قدرت و پس از آن تولید دانش را ترسیم نمایند.

روش تحلیل گفتمان برای جمع آوری داده­های خود و تجزیه و تحلیل آنها از دو روش کمی و کی

/ 2 نظر / 6 بازدید
محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم[گل] اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم[قلب] سلام علیکم[لبخند] امام سجاد عليه السلام فرمودند: تمام خير و نيكى را ديدم كه در بريدن طمع از آن چه دست مردم است مى باشد, و هر كه هيچ اميدى به مردم نداشته باشد و امورش را در هر كارى به خداى عز و جل واگذارد, خداى عز و جل در تمام چيزها او را اجابت كند.[گل] _________*___*___*__*_______****** __________*___*__*________**::::::::** ______________*__*_______**::::::::::** _______________*__*_____**:::::::::::** ________________*__*___*:::::::::::::** _________________*_*__*::::::::::::::** _____**********____##*::::::::::::** ___**:::::::::::::::::::* ^^*::::****::::** __**::::::::::::::::::::*^^^**:::::::::::::** ___**::::::::::::::::::::::*^^ ^*:::::::::::::** _____**:::::::::::**::::::**^^*:::::::::::** __________****:::::::::::::*^********* ____________**:::::::::::** ___________**::::::::** _______.oº º .****** ……O º * *.° º ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. °

مهدي شريفي

اي "ونت" ايران زمين بسيار عالي بود. خيلي چيزها ياد گرفتم. ممنون آقاي دكتر. دوست داريم