# دیپلماسی

سایه ارتباط تهران - واشنگتن بر سر صنعت نفت ایران

http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=2406 مفهوم هژمونی در روابط بین‌الملل، مفهومی پیچیده‌ است که تعاریف و تعابیر زیادی از آن مطرح می‌شود. بسیاری صرف داشتن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

دشواره‌هـای دیپـلماسی نـفتی ایران

http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=2306 نداشتن برنامه‌ریزی، جدی نگرفتن فضای بین‌الملل، نداشتن تجربه و تخصص به همراه فشارهای منطقه‌ای و بین‌الملل و همینطور انباشته شدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

امکان سنجی مذاکره آمریکا با ایران

http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4851 پشت پرده‌ی درخواست مذاکره‌ی آمریکا از ایران چیست؟ نگاهی نیات، انگیزه‌ها و مقاصد آمریکا در ارتباط با درخواست مذاکره‌ی مستقیم با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید