# مقاله_علمی_پژوهشی

Iran’s Foreign Policy between the Two Revolutions

http://www.isrjournals.ir/en/archive/iranian-review-of-foreign-affairs/year5-no17-spring2014/1422-irans-foreign-policy-between-the-two-revolutions.html     HomeArchiveIranian Review of Foreign AffairsVol. 5, No. 1, Spring 2014Iran’s Foreign Policy between the Two Revolutions Iran’s Foreign Policy between ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

تکنولوژی اطلاعات و سیاست در رویکرد پسامدرنیسم

                                                                            سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم دکتر احمد خالقی دامغانی٭ مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران روح اله اسلامی دانشجوی دکتری ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 162 بازدید

برخورد غرب با بیداری اسلامی

استراتژی­های غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام دکتر عباسعلی رهبر[1] روح اله اسلامی[2] فاطمه ذوالفقاریان[3]   چکیده اسلام توانسته است، جغرافیای یکدستی به لحاظ فرهنگ، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید