# مقاله_علمی_پژوهشی

پدیدارشناسی تکنیک‌های امام علی (ع) برای صلح

http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_1504_262.html   پدیدارشناسی تکنیک‌های امام علی (ع) برای صلح (مطالعة موردی عهدنامة مکتوب خطاب به مالک اشتر) مقاله 1، دوره 5، شماره 13، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید

فراز و فرود حکومت‎مندی در عصر ساسانیان (مطالعۀ موردی: نامۀ تنسر، عهد اردشیر)

http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_951_214.html         مقالات آماده انتشار شماره جاری شماره‌های پیشین مجله                   فراز و فرود حکومت‎مندی در عصر ساسانیان (مطالعۀ موردی: نامۀ تنسر، عهد اردشیر) مقاله 1، دوره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

تکنولوژی اطلاعات و سیاست در رویکرد پسامدرنیسم

                                                                            سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم دکتر احمد خالقی دامغانی٭ مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران روح اله اسلامی دانشجوی دکتری ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 172 بازدید

برخورد غرب با بیداری اسلامی

استراتژی­های غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام دکتر عباسعلی رهبر[1] روح اله اسلامی[2] فاطمه ذوالفقاریان[3]   چکیده اسلام توانسته است، جغرافیای یکدستی به لحاظ فرهنگ، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید