واقع‌گرایی‌ برابر جامعه کنترلی

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=177182

 روایت‌ها بسیار سریع رویدادها را به دام خود می‌اندازند به خصوص اگر رویدادهایی که نیاز به گسترش سریع دارند. بشر در طول تاریخ انقلاب‌های تکنولوژی گوناگونی را تجربه کرده است و متناسب با آنها اسطوره‌ها و روایت‌های آرمان گرایانه ای در مورد شکل گیری و شیوع آنها رواج پیدا کرد مثلا به محض اینکه پزشکی جدید توسط فرانسیس بیکن ایجاد گردید بسیاری از متفکران چون کندروسه و اصحاب دایره‌المعارف چنین عنوان کردند که انسان به زودی مرگ را از میان برمی‌دارد و هنوز این هدف توسط علم ژنتیک و شبیه‌سازی دنبال می‌شود. انقلاب اطلاعاتی که با شیوع تکنولوژی‌های سایبری همراه بود روایت‌های اسطوره‌ای و آرمان‌گرایانه زیادی با خود به همراه داشت متفکرانی چون بل، تافلر، کاستلز، نای، روزنا ... بر وجوه مثبت و جهانی عصر اطلاعات تاکید کردند و انسان‌ها در سراسر کره زمین به این باور رسیدند که به زودی اطلاعات، جای قدرت و ثروت را خواهد گرفت و دوره پسامدرن شروع می‌شود که در آن شهروندان جهانی که مرزهای ملی را پشت سر قرار داده اند ایجاد دهکده جهانی را مشاهده می‌کنند. مرزها برداشته می‌شود، انسان‌ها تولید‌کننده اطلاعات خواهند شد، ارتباطات چندجانبه می‌شود، دموکراسی جهانی و شهروندان خبرنگار جهانی شکل می‌گیرد و با کاهش قدرت دولت‌های ملی فرایند جهانی شدن که در آن آزادی و برابری امکان تحقق بیشتری خواهد داشت به وقوع می‌پیوندد. دولت‌های جهان سوم و توسعه نیافته می‌توانند میان بر بزنند و در این راستا کودکان و زنان فرصت تاریخی جهت شکوفا شدن خواهند داشت.

همه این موارد درست بود اما وجه شرم آور، قدرت، لذت و ثروت‌طلب بشر نیز بیکار نبود و متناسب با امکانات تکنولوژی سایبری به خصوص فضاهای ارتباط چندجانبه عصر اطلاعات، قصدیت‌های انقیادی زیادی را اجرا کرد که تازه برخی از آنها در حال پدیدار شدن است و آسانژ و اسنودن توانسته‌اند برخی از قابلیت‌های انضباطی و کنترلی تکنولوژی‌هایی که بر آنها روایت‌های آرمانی و اسطوره‌ای بود، افشا سازند. اطلاعات دست کاری می‌شود، مکالمات شنود می‌شود، همه حوزه خصوصی انسان‌ها در معرض کالبدشکافی جزئی قرار دارد و تقریبا هیچ امری دیگر مخفی نیست. کشورهایی مثل آمریکا و برخی از متحدانش که این وجه واقع‌گرا را درک کرده‌اند توانستند رهبری جریان شرم‌آور، اما الزامی برای حفظ قدرت هژمون را به دست بگیرند. اطلاعات و کنش و واکنش‌های جمع و منتقل شده از طریق موبایل، کامپیوتر به خصوص فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ایمیل‌های جهانی همه در دیتا بیس‌های پیچیده، فرایند پالایش و آنالیز اطلاعات را تجربه می‌کنند. هیچ گزاره‌ای و رویدادی خارج از روابط قدرت و بدون قصدیت‌های کنترلی و مدیریتی نیست. همه خدمات رایگان و بسیار ارزان قیمتی که در اختیار شهروندان جهانی در حال انجام وظایف در محیط سایبر هستند به شبکه‌های کنترلی و انضباطی متصل‌اند که به راحتی اعتماد انسان‌های قرن بیستم را مورد هجوم و فروش قرار داده‌اند. ایران به علت دارا بودن گفتمانی انقلابی و انتقادی بیش از سایر کشورها در معرض جنگ سایبری است. برای دیدگاه‌های توسعه و حرکت کشور به سمت پیشرفت با توجه به اهمیت فضای مجازی بهترین رویکرد اتخاذ روش واقع‌گرایی است.

بر اساس رویکرد واقع‌گرا نباید اسطوره‌های دهکده جهانی، بی‌طرفی فضای سایبر و به خصوص خدمت رسانی مجانی در عصر اطلاعات را باور کرد. ایران نیاز به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی دارد به نحوی که اطلاعات سازمان‌ها، سیاست‌مداران و شهروندان به خارج منتقل نشود. از سوی دیگر با آموزش شهروندان و مجموعه اقدامات آفندی و پدافندی می‌توان منافع ملی ایران در عصر اطلاعات را حفظ کرد. ایران اکنون در جنگ سایبری تمام عیاری قرار دارد.

/ 0 نظر / 21 بازدید